АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту річних звітних даних, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Кредитної спілки "КС Володар" за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту фінансової звітності, Кредитної спілки "КС Володар" за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту попередньої фінансової звітності Кредитної спілки "КС Володар" за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту річних звітних даних, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Кредитної спілки "КС Володар" за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.

 

Інформація про кредитну спілку

1

Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи

Повне найменування

Кредитна спілка «КС ВОЛОДАР»

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)

26476970

Місцезнаходження

Код території за КОАТУУ: 8038900000; 03058, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Лебедєва-Кумача, 5

2

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою

-  діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

3

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою

Відсутні учасники кредитної спілки, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу

4

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Спостережна Рада

Іваницький Віталій Анатолійович – Голова спостережної ради

Скиба Юлія Сергіївна – Заступник Голови спостережної ради

Марголін Євген Геннадійович – Секретар спостережної ради

Журавльова Лариса Михайлівна – член спостережної ради

Черняк Віталій Григорович – член спостережної ради

Виконавчий орган - Правління

Левицька Олена Іванівна – Голова Правління

Дубіна Анна Юріївна – Секретар Правління

Мельник Олександр Володимирович – член Правління

5

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Друга Солом’янська філія Кредитної спілки «КС Володар»

28.04.2010 р. № 189, код за ЄДРПОУ 37106743,

- залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

- надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

03035, м. Київ, вул.  Митрополита Василя Липківського, буд. 40

Тел.: (044) 2518059

Роднєва Надія Федорівна – директор філії

Перша Печерська філія Кредитної спілки «КС Володар»

10.10.2006 р. № 47, код за ЄДРПОУ 34662673,

- залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

- надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

01103, м. Київ, вул.  Підвисоцького Професора/Драгомирова, буд. 10/10

Тел.: (044) 3904034

Онищенко Павло Вікторович – директор філії

Шулявська філія Кредитної спілки «КС Володар»

09.03.2011 р. № 214, код за ЄДРПОУ 37593215,

- залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

- надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1

Тел.: (044) 4568068

Борисова Ірина Володимирівна – директор філії

6

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

Ліцензія на діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

серія АВ № 614939, рішення від 09.07.2013 р. № 2120; 

початок дії ліцензії  - 10.07.2013 р.;

статус ліцензії - діюча;

7

Річна фінансова та консолідована звітність

Звітні дані можна завантажити за наступними посиланнями:

-          баланс

-          фінансові результати

-          рух грошових коштів

-          власний капітал

-          аудиторський висновок

8

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалося, процедура санації не застосовувалася

9

Рішення про ліквідацію фінансової установи

Рішення про ліквідацію товариства не приймалося

10

Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону

Звітні дані можна завантажити за наступним посиланням

-          примітки