АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту річних звітних даних, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Кредитної спілки "КС Володар" за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту фінансової звітності, Кредитної спілки "КС Володар" за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту попередньої фінансової звітності Кредитної спілки "КС Володар" за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту річних звітних даних, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Кредитної спілки "КС Володар" за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.

 

п/п

Розділ

Інформація

1

Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи

 

Повне найменування

Кредитна спілка «КС ВОЛОДАР»

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)

26476970

Місцезнаходження

03062, м. Київ, проспект Перемоги, 90А

 

 

 

2

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою

 

 

-  діяльність кредитної спілки з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

 

 

 

3

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою

 

 

Відсутні учасники кредитної спілки, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу

 

 

 

4

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

 

Спостережна Рада

Іваницький Віталій Анатолійович – Голова спостережної ради

Скиба Юлія Сергіївна – Заступник Голови спостережної ради

Бондаренко Ірина Павлівна – Секретар спостережної ради

Бражнюк Інна Борисівна – член спостережної ради

Боброва Валентина Олександрівна – член спостережної ради

 

Виконавчий орган - Правління

Василець Тетяна Романівна – Голова Правління

Блах Ольга Миколаївна – Секретар Правління

Мельник Олександр Володимирович – член Правління

 

 

 

5

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

 

 

 

Друга Солом’янська філія Кредитної спілки «КС Володар»

28.04.2010 р. № 189, код за ЄДРПОУ 37106743,

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

03035, м. Київ, вул.   Митрополита Василя Липківського, буд. 40

Тел.: (044) 2518059

Роднєва Надія Федорівна – директор філії

 

 

 

6

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

 

Ліцензія на діяльність кредитної спілки з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

розпорядження від 26.01.2017 р. № 163;

строк дії ліцензії   - безстрокова;

статус ліцензії - діюча;

 

 

 

 

7

Річна фінансова та консолідована звітність

 

Звітні дані можна завантажити за наступними посиланнями:

-          баланс

-          фінансові результати

-          рух грошових коштів

-          власний капітал

-          аудиторський висновок

 

 

 

8

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

 

 

Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалося, процедура санації не застосовувалася

 

 

 

9

Рішення про ліквідацію фінансової установи

 

 

Рішення про ліквідацію товариства не приймалося

 

 

 

10

Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону

 

Звітні дані можна завантажити за наступним посиланням

-          примітки